เมื่อวานหลังถ่ายงานเสร็จแถวๆ สยาม เกิดอยากเข้าไปนั่งในโรงหนังเพราะคิดถึง..บรรยากาศในโรง

 

ไม่มีใครไปดูด้วย.. ก็ดี ได้เลือกหนังดูตามใจเรา อารมณ์อยากดูหนังแต่ก็ไม่รู้โปรแกรมหนังเลย

 

ตอนแรกเดินเข้าไปดูโปรแกรมฝั่งพารากอน เพราะคิดว่าคงมีหนังให้เลือกเยอะ..

 

โรงเยอะคงฉายหนังหลายเวลาไม่ต้องรอกันนาน

 

มองจอแสดงโปรแกรมหนังจนตาลาย โรงเยอะดีจริงๆ พอจะไปจองตั๋วปรากฏว่า