อยู่เย็น เป็นสุข

posted on 13 May 2006 07:10 by kiennews

"เย็นใจ..ในบ้านดิน.."                          บ้านโจน จันได_เชียงใหม่ 2พ.ค. 49

           ช่วงสัปดาห์ก่อนได้กลับขึ้นเชียงใหม่ ไปถ่ายรูปสัมภาษณ์พี่ โจน จันได กับ เต้ย - ภาณุมาศ ทองธนากุล นักเขียนสมทบของนิตยสารเรา ซึ่งเพิ่งได้ร่วมงานกันครั้งแรก 

 

              "โจน จันใด" ที่ใครๆรู้จักกันว่าเป็น คนทำ บ้านดิน อย่างจริงจังคนแรกๆ ผ่านทางสื่อต่างๆ ช่วง 3-4 ปีก่อนในรายการ เจาะใจ นิตยสาร สารคดี OPEN ฯลฯ